Ελληνικά

2022-09-29

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 29η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30, μέσω τηλεδιάσκεψης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Μπακαλάκου Σεραφείμ.

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Ε.Μ.Π. του κ. Ρετσίνη Ευγένιου.

 4. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και Τελική Έκθεση Προόδου για την Υ.Δ. κ. Γαλάνη Ανδριανή.

 5. Προκήρυξη τριών (3) νέων θέσεων ΕΛΚΕ, μία (1) για τον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, μία (1) για τον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος και μία (1) για τον Τομέα Γεωτεχνικής.

 6. Έγκριση τροποποίησης Πρωτοκόλλων Συνεργασίας για τα ΔΠΜΣ τα οποία συντονίζει και στα οποία συμμετέχει η Σχολή.

 7. Ορισμός εκπροσώπων στην Ε.Π.Σ. των ΔΠΜΣ τα οποία συντονίζει και στα οποία συμμετέχει η Σχολή.

 8. Θέματα Υ.Δ.

 9. Έγκριση εισήγησης επιτροπής εισαγωγής φοιτητών ειδικών κατηγοριών, για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή.

 10. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Γ.Σ. στην Κοσμητεία της Σχολής, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 30 και 31 του Ν.4957/2022 (για τις περ. ιδ-λδ του άρθρου 30).

 11. Προκήρυξη μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Στατική και δυναμική ανάλυση προηγμένων υλικών και κατασκευών», μετά από αίτηση εξέλιξης του Επίκ. Καθηγητή, κ. Σ. Τριανταφύλλου

 12. Επιτροπές Σχολής ακαδ. έτους 2022-23.

 13. Εισήγηση Επιτροπών Αξιολόγησης για τις θέσεις απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας, ακαδ. έτους 2022-23.

 14. Έναρξη διαδικασίας απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στην αφυπηρετήσασα Καθηγήτρια κα. Ε. Βιντζηλαίου.

 15. Έναρξη διαδικασίας απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αφυπηρετήσαντα Καθηγητή κ. Ι. Γκόλια.

 16. Έναρξη διαδικασίας απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αφυπηρετήσαντα Καθηγητή, κ. Δ. Κουτσογιάννη

 17. Διαδικασία επιλογής Επισκεπτών Καθηγητών-Ερευνητών

 18. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 19. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2022-23.

 20. Ερευνητικά Προγράμματα.

 21. Οικονομικά Θέματα.

 22. Φοιτητικά Θέματα.

 23. Άλλα θέματα.

 24. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

1 year ago.