Ελληνικά

2022-11-29

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 29η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, μέσω τηλεδιάσκεψης

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Θέματα Υ.Δ.

 3. Έγκριση μελών Επιτροπής Κατατακτηρίων εξετάσεων και βαθμολογητών για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. Έτους 2022-23.

 4. Κατανομή μίας (1) θέσης (10 ανθρωπομήνες) Εντεταλμένου Διδάσκοντα, για το ακαδ. έτος 2022-23.

 5. Έγκριση αίτησης του κ. Ε. Βουγιούκα για έναρξη της διαδικασίας μονιμοποίησής του στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή.

 6. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή Καθηγητή α’ βαθμίδας, στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, στο γνωστικό αντικείμενο «Κυκλοφοριακή Τεχνική».

 7. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή Επίκ. Καθηγητή στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Συμπεριφορά και Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα».

 8. Εισήγηση Επιτροπής για την Ομοτιμοποίηση του αφυπηρετήσαντος Καθηγητή, κ. Ι. Γκόλια.

 9. Εισήγηση Επιτροπής για την Ομοτιμοποίηση του αφυπηρετήσαντος Καθηγητή, κ. Δ. Κουτσογιάννη.

 10. Εισήγηση Επιτροπής για την Ομοτιμοποίηση της αφυπηρετήσασας Καθηγήτριας, κ. Ε. Βιντζηλαίου.

 11. Πρόταση ομοτιμοποίησης του αφυπηρετήσαντος Καθηγητή κ. Π. Παπανικολάου

 12. Επικαιροποίηση Μητρώων Σχολής.

 13. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 14. Έγκριση του ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας για το Επαγγελματικό διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ".

 15. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2022-23.

 16. Ερευνητικά Προγράμματα.

 17. Οικονομικά Θέματα.

 18. Φοιτητικά Θέματα.

 19. Άλλα θέματα.

 20. Επικύρωση αποφάσεων.

1 year, 6 months ago.