Ελληνικά

2022-12-20

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 20η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, μέσω τηλεδιάσκεψης

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα ΕΜΠ του κ. Τζάνε Γεώργιου.

 3. Αλλαγή θέματος, Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και Τελική Έκθεση Προόδου για τον Υ.Δ. κ. Καζάκη Γεώργιο.

 4. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και Τελική Έκθεση Προόδου για τον Υ.Δ. κ. Νικολόπουλο Στέφανο.

 5. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και Τελική Έκθεση Προόδου για την Υ.Δ. κ. Παντελή Ανθούλα.

 6. Θέματα Υ.Δ.

 7. Ένταξη κ. Δ. Μέλισσα στο εργαστήριο Ψηφιακής Τεχνολογίας για Τεχνικά Έργα μετά από αίτηση του.

 8. Ανασυγκρότηση εκλεκτορικού σώματος (εξωτερικών μελών) για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Συμπεριφορά και Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα».

 9. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 10. Ανανέωση διμερούς συμφωνίας, MoU με το Jordan University of Science and Technology.

 11. Αποτελέσματα μετεγγραφών ακαδ. έτους 2022-23:

  1. Με μοριοδότηση & Κύπριοι,

  2. Με αδελφό φοιτητή.

 12. Ερευνητικά Προγράμματα.

 13. Οικονομικά Θέματα.

 14. Φοιτητικά Θέματα.

 15. Άλλα θέματα.

 16. Επικύρωση αποφάσεων.

9 months, 2 weeks ago.