Ελληνικά

2023-05-30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 30η Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, μέσω τηλεδιάσκεψης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό ΕΜΠ της κας. Μπέρτσιου Μαρίας - Μαργαρίτας.

 3. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και Τελική Έκθεση Προόδου για τον Υ.Δ. κ. Δαμικούκα Σπυρίδωνα.

 4. Θέματα Υ.Δ.

 5. Πρόγραμμα σπουδών ακαδ. έτους 2023-2024.

 6. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 7. Αίτημα κ. Μ. Βασιλείου για σύσταση προσωποπαγούς θέσης μέλους ΔΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν.4957/2022

 8. Έγκριση εισήγησης Επιτροπής ελέγχου εισαγωγής φοιτητών ειδικών κατηγοριών για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση.

 9. Ερευνητικά προγράμματα.

 10. Οικονομικά Θέματα.

 11. Άλλα θέματα.

 12. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

4 months ago.