Ελληνικά

Διδασκαλία Μαθήματος Σιδηρών Κατασκευών Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το μάθημα ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι ανακοινώνεται ότι το πρώτο μάθημα του εξαμήνου θα γίνει την Τρίτη 9.10.2012 (αντί της Τετάρτης 10.10.2012) στο αμφιθέατρο της Σχολής κατά τις ώρες 2.30 έως 4.30.

Οι διδάσκοντες

email: gioanid@central.ntua.gr

8 years, 4 months ago. 14:49:02, 05-10-2012.