Ελληνικά

Αναβολή Εξέτασης ''Στοιχεία Αρχιτεκτονικής''

Αθήνα 11-9-2012

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος ''Στοιχεία Αρχιτεκτονικής'', η οποία προβλεπόταν να γίνει στις 11-9-2012 στις 12:00, αναβάλλεται λόγω της αναγγελθείσας απεργίας των μελών Δ.Ε.Π.

Ο Διδάσκων

Ι. Τζουβαδάκης

10 years, 8 months ago. 12:43:06, 11-9-2012.