Ελληνικά

Αναβολή Εξέτασης Ξένων Γλωσσών

Αθήνα 12/09/2012

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε ανακοίνωση από το κέντρο ξένων γλωσσών, πως οι εξετάσεις της Αγγλικής, Γερμανικής, Γαλλικής και Ιταλικής Γλώσσας δε θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 13 Σεπτέμβρίου 2012.

Από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών

11 years, 7 months ago. 13:03:30, 12-9-2012.