Ελληνικά

Εξετάση στις Εφαρμογές Η/Υ

Η εξέταση του μαθήματος Εφαρμογές Η/Υ προγραμματισμένη για την Τετάρτη 13/2/2013 θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήρια του Κέντρου Η/Υ του ΕΜΠ ΔΕΠΥ Α (1ος όροφος) και ΔΕΠΥ Β (ισόγειο). Για την εξέταση θα απαιτηθεί ο κωδικός πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ.

Οι διδάσκοντες

10 years, 7 months ago. 12:33:03, 07-2-2013.