Ελληνικά

Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής, ότι το μάθημα «Aγγλική Γλώσσα» 3ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-2015, θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα, ώρα 13.45-15.30, στην αίθουσα της ΣΑΤΜ: Λαμπ. Πτέρυγα Α, Αίθουσα Α004. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την διδάσκουσα Δρ Μ. Σταθοπούλου.

8 years, 7 months ago. 16:35:06, 15-10-2014.