Ελληνικά

Εγγραφή στη φοιτητική εστία

Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στη φοιτητική εστία φοιτητές/τριες του Ε.Μ.Π. θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ακαδ.έτος 2014-15 έως τις 15.10.2014 στις Νέες Εστίες Ε.Μ.Π. (τηλ. επικοινωνίας: 210-4206893).

Επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά

Attached file

5 years, 7 months ago. 14:42:30, 07-10-2014.