Ελληνικά

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σας επισυνάπτουμε την 1η ανακοίνωση για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που θα φιλοξενηθεί ξανά στο Τμήμα ΜΧΠΠΑ, στις 24-27 Σεπτεμβρίου 2015.

Σας παρακαλούμε όπως προωθήσετε την ανακοίνωση προς τα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες του τμήματος/σχολής σας.

Για την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου,

Δώρα Παπαθεοχάρη

τηλέφωνο: 24210-74436, email: thpapath@prd.uth.gr

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, Βόλος 383 34

8 years, 10 months ago. 11:50:16, 25-11-2014.