Ελληνικά

Σχετικά με διδασκαλία μαθημάτων

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ότι :

  1. το μάθημα του 3ου εξαμήνου "Αριθμητική Ανάλυση" θα διδάσκεται Παρασκευή και ώρα 8.45-12.30 στο Αμφιθέατρο Αντοχής Υλικών 201 (συγκρότημα Ζωγράφου).

  2. To μάθημα του 5ου εξαμήνου "Προχωρημένη Αριθμητική Ανάλυση" θα διδάσκεται Δευτέρα και ώρα 15.45 - 18.30 στην αίθουσα 5 (κτίριο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, συγκρότημα Ζωγράφου)

Αναπληρώσεις

  1. Το μάθημα του 3ου εξαμήνου "Αριθμητική Ανάλυση" θα διδαχθεί την Τρίτη 9/12/14 στο Αμφ. Αντ. Υλ. 201 και ωρα 15.45-18.30

  2. Το μάθημα του 5ου εξαμήνου "Προχωρημένη Αριθμητική Ανάλυση" θα διδασκεται (ως αναπλήρωση) κάθε Τετάρτη στην αίθ. 04Β και ώρα 14.45 - 17.30

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5 years, 7 months ago. 00:20:10, 06-12-2014.