Ελληνικά

Αποτελέσματα Αιτήσεων για Μεταφορά Θέσεης

Αθήνα 20-3-2015

Σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Εισαγωγής Φοιτητών Ειδικών Κατηγοριών η Γενική Συνέλευση της Σχολής (Συνεδρίαση 19-3-2015) απεφάσισε τα κάτωθι: Α) Απορρίπτεται η ένσταση της (υποψήφιας για μεταφορά θέσης ακαδ. έτους 2014-15) κας Τσούκλερη Γεωργίας του Κυριάκου

Και

Β) Απορρίπτονται οι αιτήσεις των κ.κ. Παπαδοπούλου Μαριάννας του Παύλου και Πατσάκη Αλέξανδρου του Κωνσταντίνου που περιλαμβάνονται στον συμπληρωματικό Πίνακα αιτούντων για κατ΄ εξαίρεση μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ.

5 years, 2 months ago. 16:54:37, 20-3-2015.