Ελληνικά

ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί αλλαγή της ώρας του μαθήματος "Ξύλινες Κατασκευές", ΚΕΥ 8ου εξαμήνου, κατά τις Δευτέρες από 16:45-18:30 σε 12:45-14:30. Η αντίστοιχη αίθουσα (για τις Δευτέρες) θα είναι η 02Β.

Για τις Πέμπτες παραμένει το αρχικό πρόγραμμα (16:45-18:30, αίθουσα 03ΑΒ).

5 years, 8 months ago. 20:23:38, 05-3-2015.