Ελληνικά

SUMMER SCHOOL 25 June - 03 July 2015

* 4th International Young Scientists Conference and Summer School*

*in Computer Modeling and Simulation, *

http://www.ntua.gr/announcements/general/an_15_11691.html

Αντικείμενο: μαθηματική προτυποποίηση και υπολογιστική προσομοίωση πολύπλοκων φαινομένων (και συναφή θέματα high performance computing). Το ΘΣ συνδιοργανώνεται με το Ρωσικό Πανεπιστήμιο Πληροφορικής Τεχνολογίας, Μηχανικής και Οπτικής (University of Information Technology, Mechanics and Optics, ITMO University, http://en.ifmo.ru/en/), που εδρεύει στην Αγία Πετρούπολη. Συμμετέχουν επίσης, το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

Σε αυτό το ΘΣ προβλέπεται να ενταχθούν περίπου 25 Έλληνες φοιτητές (και 30 περίπου αλλοδαποί). Οι αιτήσεις των Ελλήνων φοιτητών για συμμετοχή στο ΘΣ μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον Δρ. Παναγιώτη Γαβριλιάδη, στο email του pmath@central.ntua.gr, μέχρι την 20η Μαΐου.

Απαραίτητα στοιχεία της αίτησης συμμετοχής είναι μια αίτηση-εκδήλωση ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή. Κάθε πρόσθετο στοιχείο που ενισχύει το ακαδημαϊκό-ερευνητικό προφίλ του φοιτητή (δημοσιεύσεις, βραβεύσεις, κλπ) είναι ευπρόσδεκτο και θα ληφθεί υπʼ όψιν στη διαδικασία επιλογής.

Η παρακολούθηση του Θερινού Σχολείου είναι δωρεάν.

5 years, 2 months ago. 13:03:15, 13-5-2015.