Ελληνικά

Βελτίωση χειμερινων εξαμηνων

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους στα χειμερινά μαθήματα που επέτυχαν κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2015 και μόνο, ανεξαρτήτως εξαμήνου στα οποία ανήκουν τα μαθήματα, ότι πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο βελτίωσης για τα χειμερινά μαθήματα και να το καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή να το αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: efimalt@civil.ntua.gr).

Διευκρινίζεται ότι η αίτηση βελτίωσης δεν είναι δεσμευτική και σε κάθε περίπτωση προσμετράται η μεγαλύτερη επίδοση. Για τα χειμερινά μαθήματα οι αιτήσεις υποβάλλονται από 17/6/2015 έως 8/7/2015.

Υπενθυμίζεται ότι στο έντυπο βελτίωσης συμπληρώνονται μόνο τα χειμερινά μαθήματα, στα οποία λάβατε προβιβάσιμο βαθμό κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2015.

5 years, 1 month ago. 17:08:31, 15-6-2015.