Ελληνικά

Προκήρυξη επιχορήγησης νέων Διδακτόρων

Αγαπητές κυρίες και κύριοι,

Προς ενημέρωσή σας, σας κοινοποιούμε κάτωθι το σύνδεσμο που παραπέμπει στην προκήρυξη του προγράμματος επιχορήγησης Νέων Διδακτόρων για εξειδίκευση σε Ερευνητικά Κέντρα Επιχειρήσεων 2015:

http:/www.bodossaki.gr/gr/news/announcements/PlnE Με εκτίμηση,

Ελένη Δέτση

4 years, 11 months ago. 18:41:35, 22-6-2015.