Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Την Παρασκευή 19/5 13.30-15.30 στην αίθουσα Β1 στο κτηριο Βέη της Σχολής Τοπογράφων θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος Αγγλική Τεχνική Ορολογια 4ου εξαμήνου ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ (συνδιδασκαλία). Το απογευματινό μάθημα στις 17.30-19.15 θα πραγματοποιηθεί επίσης κανονικά.

Η διδάσκουσα

Δρ Μ. Σταθοπούλου

6 years ago. 15:42:37, 18-5-2017.