Ελληνικά

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ του ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (για Επί Πτυχίω Φοιτητές)

Ενημερώνονται οι επί πτυχίω φοιτητές (που έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους) ότι η έκτακτη εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί στις 14 Φεβρουαρίου, ώρα 14.00 μμ. στην αίθουσα 5 του κτ. της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

5 years, 3 months ago. 12:45:00, 06-2-2018.