Ελληνικά

Hack the City - Delphi Forum/BCG 2019

Η Boston Consulting Group (BCG) σε συνεργασία με το 4 Οικονομικό φόρουμ των Δελφών αναζητούμε προτάσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες και προκλήσεις της πόλης. Οι προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι και τις 7 Φεβρουαρίου 2019 στην διεύθυνση hackthecity@delphiforum.gr. 5 επιτυχείς ομάδες θα προσκληθούν από την Boston Consulting Group σε ένα ολοήμερο εργαστήριο, όπου θα αναπτύξουν την ιδέα τους και θα προετοιμάσουν την παρουσίασή τους. Η παρουσίαση των νικητών θα γίνει στο 4ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε ειδικό πάνελ, παρουσία νυν και υποψηφίων δημάρχων ελληνικών πόλεων.

Για περισσότερες πληροφορίες στο https://lnkd.in/dhixngc η μπορείτε να με καλέσετε στο 210 7260220.

4 years, 4 months ago. 11:46:40, 18-1-2019.