Ελληνικά

Ανακοίνωση για αιτήσεις Διδακτορικών Σπουδών - Περίοδος Μαρτίου 2019

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης για διδακτορικές σπουδές, ότι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι 31 Μαρτίου 2019. Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4485/2017) και τον νέο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το έντυπο της αίτησης, η συμπλήρωσή του οποίου καλό είναι να γίνει σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ (κατά προτίμηση τους προτεινόμενους ως επιβλέποντες Καθηγητές).

3 years, 3 months ago. 12:46:29, 15-2-2019.