Ελληνικά

Ανακοινωση σχετικά με την αμισθί παροχή επικουρικής διδασκαλίας

Σε συνέχεια της με ημερομηνία 29/5/2019 ανακοίνωσης, για "Προκήρυξη για πρόσληψη Διδακτόρων αμισθί, για επικουρικό διδακτικό έργο του ακαδ. έτους 2019-20" και μετά την απόφαση της Συγκλήτου, συνεδρίαση 11/6/2019 κατά την οποία αποφασίστηκε να ανασταλεί η εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας, μέχρι να συζητηθεί το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση, σας ενημερώνουμε ότι προς το παρόν οι συγκεκριμένες αιτήσεις δεν πρόκειται να προωθηθούν για τα περαιτέρω.

1 year, 7 months ago. 12:08:11, 19-6-2019.