Ελληνικά

Εδαφομηχανική ΙΙ και Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα

Η εξέταση του μαθήματος “Εδαφομηχανική ΙΙ” 5ου εξαμήνου θα διενεργηθεί την Δευτέρα 24/6/19 και ώρα 12:00 π.μ. στην Αιθ.5

H εξέταση του μαθήματος “Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα” 8ου εξαμήνου θα γίνει την Παρασκευή 7/6/19 και ώρα 12:00 π.μ. στην Αιθ.2 αντί της Πέμπτης 6/6 .

1 year, 3 months ago. 13:50:35, 04-6-2019.