Ελληνικά

Πεπραγμένα συνεδρίου παρακολούθησης παραμορφώσεων (JISDM2019)

Το διάστημα 15-17 Μαΐου 2019 έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Ευγενίδου το 4ο Διεθνές Συνέδριο “Joint International Symposium on Deformation Monitoring” που διοργανώθηκε από την ΣΑΤΜ, ΕΜΠ με την υποστήριξη των διεθνών οργανισμών (FIG, IAG, ISPRS), της Πολιτείας (ΥΠΟΜΕΔΙ, ΥΠΕΝ) και φορέων (ΤΕΕ, ΠΣΔΑΤΜ, ΓΥΣ).

Το υλικό που ακολουθεί περιλαμβάνει:

έκθεση πεπραγμένων

βιβλίο περιλήψεων – οδηγός συνεδρίου

πλήρη πρακτικά άρθρων

φωτογραφικό υλικό και video trailers

3 years, 10 months ago. 12:07:10, 15-7-2019.