Ελληνικά

Ανακοίνωση για τα "Υπόγεια Ύδατα"

Έκτακτη εξεταστική

Το διαγώνισμα της έκτακτης εξεταστικής στο μάθημα "Υπόγεια Ύδατα" θα γίνει την Πέμπτη 13/02/2020 και ώρα 12.00 π.μ. Παρακαλούνται οι σπουδαστές που δικαιούνται να εξεταστούν, να έρθουν σε συνεννόηση με την διδάσκουσα του μαθήματος.

Α. Νάνου

3 years, 4 months ago. 11:56:01, 28-1-2020.