Ελληνικά

"Υπόγεια Ύδατα"

Έκτακτη εξεταστική - Τελική ημερομηνία

Το διαγώνισμα της έκτακτης εξεταστικής στο μάθημα "Υπόγεια Ύδατα" θα γίνει την Πέμπτη 20/02/2020 και ώρα 12.30 π.μ. Παρακαλούνται οι σπουδαστές που δικαιούνται να εξεταστούν, να έρθουν σε συνεννόηση με την διδάσκουσα του μαθήματος.

Α. Νάνου

3 years, 9 months ago. 16:43:02, 04-2-2020.