Ελληνικά

Δήλωση μαθημάτων (άνω των 12) εαρινών εξαμήνων ακ. έτους 2019-20

Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται να δηλώσουν επιπλέον μαθήματα, (άνω των 12 – και κωδικό cv15….. και πριν) να συμπληρώσουν το έντυπο και να το αποστείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail: mmilisi@civil.ntua.gr, από 31/3/20 έως 8/4/20.

Attached file

9 months, 2 weeks ago. 12:48:36, 01-4-2020.