Ελληνικά

Επικοινωνία με την Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων

Η Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων (ΕΣΘ) συστάθηκε το 2014 με κύρια αποστολή τη συνεχή επικοινωνία με φοιτητές και καθηγητές για επισήμανση προβλημάτων και καλών πρακτικών, καθώς και για την καταγραφή απόψεων σχετικά με αλλαγές οι οποίες θα αναβαθμίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο κάθε φοιτητής ενθαρρύνεται να απευθύνεται στην επιτροπή για οποιοδήποτε ζήτημα παρουσιαστεί σχετικά με τις σπουδές του και να επιλέξει ένα από τα μέλη της ΕΣΘ ως Σύμβουλο Σπουδών. Για προσωπικά θέματα που δημιουργούν προβλήματα στις σπουδές, τα μέλη της ΕΣΘ θα συμβουλεύουν και για τις δυνατότητες που προσφέρει η Υπηρεσία Ψυχολογικής Υποστήριξης ΕΜΠ.

5 days ago. 16:47:52, 22-2-2021.