Ελληνικά

Δήλωση επιπλέον επιλογών εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-21

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις επιπλέον κατ’ εκλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, θα γίνονται δεκτές από 22/3/2021 μέχρι 26/3/2021 (συνολικά μπορούν να δηλωθούν μέχρι 2 επιπλέον επιλογές).

Οι δηλώσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο mmilisi@civil.ntua.gr , συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο που θα βρείτε συνημμένο.

1 year, 2 months ago. 16:20:58, 19-3-2021.