Ελληνικά

Ανακοίνωση δήλωσης εαρινών μαθημάτων άνω των (12) ακ. έτους 2020-21

Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται να δηλώσουν επιπλέον εαρινά μαθήματα, (άνω των 12 – και κωδικό cv15….. και πριν) να συμπληρώσουν το έντυπο και να το αποστείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο mmilisi@civil.ntua.gr, από 22/3/2021 έως 26/3/2021.

Attached file

1 year, 2 months ago. 16:22:26, 19-3-2021.