Ελληνικά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ 407/80

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη ως διδάσκοντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, για το ακαδ. έτος 2020-2021, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@civil.ntua.gr αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 23.3.2021- 6.4.2021. Οι τέσσερις (4) θέσεις αφορούν τη διδασκαλία των μαθημάτων:

  1. (α) Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι , β) Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙI, (γ) Εργαστήριο Κατασκευών και Γεωτεχνικής.

  2. Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές

  3. (α) Εδαφομηχανική Ι, (β) Θεμελιώσεις

  4. Κατασκευή Οδών

Σε περίπτωση που το μέγεθος των συνημμένων αρχείων δεν καθιστά εφικτή την ηλεκτρονική τους αποστολή μέσω e-mail, παρακαλούνται να τα στείλουν με χρήση του we transfer, γνωστοποιώντας μας παράλληλα και το σχετικό link.

Attached file

3 weeks, 1 day ago. 13:28:55, 23-3-2021.