Ελληνικά

Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα - Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου

Η εξέταση του μαθήματος "Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα", έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2021, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης τη Δευτέρα 14/06/2021 και ώρα 18.00, αίθουσες Α1, Α7, Α12..

Οι διδάσκοντες

2 years, 4 months ago. 14:44:44, 26-5-2021.