Ελληνικά

Αγαπημένα Μαθήματα Φοιτητών Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι τεταρτοετείς φοιτητές της Σχολής είχαν την ευκαιρία να περιγράψουν με απλά λόγια (για ένα ακροατήριο πρωτοετών φοιτητών) ένα περασμένο μάθημα που τους άρεσε.

Το κείμενο ζητήθηκε ως εργασία στην Ενότητα «Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων», την μία από τις έξι ενότητες του μαθήματος Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών, που προσφέρθηκε για πρώτη φορά ως υποχρεωτικό μάθημα του 4ου έτους το 2020-2021.

Το συνημμένο είναι μια επιλογή 24 εργασιών (17 μαθήματα) που ξεχώρισαν ως πιο καλογραμμένες από ένα σύνολο 86 εργασιών (41 μαθήματα).

2 years, 4 months ago. 13:51:44, 29-7-2021.