Ελληνικά

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Η επαναληπτική εξέταση 2021 του μαθήματος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ θα διεξαχθεί ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ την Πέμπττη 30 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11.00 πμ.

Οδηγίες για την εξέταση θα αναρτηθούν στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του μαθήματος (mycourses).

2 years ago. 14:08:30, 14-9-2021.