Ελληνικά

50ο Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιδρύματος Μποδοσάκη για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη υπηρετώντας το όραμά του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους, προκηρύσσει για 50η χρονιά τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

Οι υποτροφίες καλύπτουν το κόστος των διδάκτρων και το κόστος διαβίωσης και αφορούν σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία με μεγάλη ζήτηση και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Αίτηση υποτροφίας μπορούν να υποβάλουν οι πτυχιούχοι και οι τελειόφοιτοι φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022.

Δείτε την προκήρυξη

5 months, 3 weeks ago. 14:24:25, 11-1-2022.