Ελληνικά

Επικοινωνία και Ενημέρωση Διεξαγωγής 4ου Κύκλου - IDEA

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στον τέταρτο κύκλο διεξαγωγής του Δια-Πανεπιστημιακού προγράμματος Επιχειρηματικότητας IDEA - Innovation Design & Entrepreneurial Action program που διοργανώνεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να δώσει σε εσάς την ευκαιρία να αναπτύξετε τις απαραίτητες δεξιότητες ενός σύγχρονου επιχειρηματία, να συνεισφέρει στην εκπαίδευση σας σε θέματα επιχειρηματικότητας αλλά και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ομάδων από το ΟΠΑ και το ΕΜΠ. Θα έχετε, ως εκ τούτου, την ευκαιρία να συνεργαστείτε με φοιτητές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει βάσει αίτησης/ερωτηματολογίου που μπορείτε να βρείτε εδώ. Η διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

Στο σύνολο θα επιλεγούν περίπου 50 προπτυχιακοί φοιτητές και στη συνέχεια θα δημιουργηθούν μεικτές Δια – Πανεπιστημιακές επιχειρηματικές ομάδες.

Για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την Τετάρτη 26.10.2022, στις 23.59.

Παρακαλούμε πριν από τη συμπλήρωση της εν λόγω αίτησης, ενημερωθείτε σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα που μπορείτε να βρείτε εδώ, έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Το πρόγραμμα IDEA ξεκινάει στις 31 Οκτωβριου 2022 και ολοκληρώνεται στις 12 Νοεμβρίου 2022.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή/και απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οργανωτική ομάδα του Προγράμματος IDEA στη διεύθυνση: idea@acein.aueb.gr.

1 year, 4 months ago. 14:57:03, 17-10-2022.