Ελληνικά

Ανακοίνωση για παραλαβή διπλωμάτων περιόδου Οκτωβρίου 2022

Καλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές ακαδ. έτους 2021-22, οι οποίοι εξετάστηκαν στη διπλωματική τους εργασία την περίοδο Οκτωβρίου 2022, και προκειμένου να παραλάβουν αντίγραφο διπλώματος και αναλυτική βαθμολογία, να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία, ή ηλεκτρονικά στο grades@civil.ntua.gr με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (συμπληρώστε τα στοιχεία σας και υπογράψτε)

2) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία συμπληρώνετε τα στοιχεία της μόνιμης κατοικίας.

3) Πιστοποιητικό γέννησης πρόσφατο

4) 3 φωτογραφίες α) δύο μεγέθους και τύπου ταυτότητας (τις οποίες θα τις προσκομίσετε κατά την παραλαβή των αντιγράφων σας) β) μία φωτογραφία η οποία πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά για να χρησιμοποιηθεί κατά την παρουσίαση στην απονομή διπλωμάτων

5) Βεβαιώσεις από τη Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π.: α) περί μη οφειλής βιβλίων, καθώς και β) παράδοσης ενός αντιγράφου της διπλωματικής σας εργασίας στη Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π σε ηλεκτρονική μορφή.

Επίσης ενημερώνονται οι ανωτέρω ότι θα πρέπει να παραδώσουν στην Γραμματεία:

α) Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο)

β) Κάρτα Σίτισης

γ) Βιβλιάριο Υγείας.

Εάν δεν έχουν κάτι ή και όλα από τα 3 παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλουν μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 για τη μη κατοχή τους.

10 months, 2 weeks ago. 12:30:59, 11-11-2022.