Ελληνικά

Έκτακτη εξεταστική χειμερινών μαθημάτων ακ. έτους 2021-22

Οι φοιτητές που δικαιούνται να συμμετέχουν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2022 σε χειμερινά μαθήματα (έκτακτη εξεταστική) μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο mmilisi@civil.ntua.gr από 14/5/2022 μέχρι 22/5/2022.

Διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που οφείλουν συνολικά (χειμερινά και εαρινά) 10 μαθήματα για τη λήψη του διπλώματος και είναι επανεγγραφέντες στο 9ο – 10ο εξάμηνο.

10 months, 3 weeks ago. 14:05:46, 13-5-2022.