Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΜΠ

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων εισδοχής φοιτητών ΕΜΠ απο μεταγραφή και ειδικών κατηγοριών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται, από 01/02/2023 έως 15/02/2023, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο protokollo@central.ntua.gr.

Στα δικαιολογητικά θα περιλαμβάνονται και η βεβαίωση σπουδών καθώς και η βεβαίωση διαγραφής της Σχολής από την οποία προέρχεται ο/η φοιτητής/τρια.

Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στο site των Εστιών http://esties.ntua.gr/ στην ανακοίνωση 13/1/2023, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΕΜΠ

Τηλ.2104206893

neemp.gram@gmail.com

2 weeks, 5 days ago. 14:34:56, 19-1-2023.