Ελληνικά

Εγγραφές αθλητών ακ. έτους 2023-24

Καλούνται οι δικαιούχοι που εισήχθησαν στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών με την κατηγορία των αθλητών, ακαδ. έτους 2023-24, να αποστείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο egrafesprotoeton@civil.ntua.gr από 13/11/2023 μέχρι 17/11/2023 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση για εγγραφή – δήλωση μαθημάτων

  2. Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης (Απολυτήριο Λυκείου)

  3. Πιστοποιητικό γεννήσεως (πρόσφατο)

  4. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου και διαστάσεων ταυτότητας

  5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας

  6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

  7. Φωτοτυπία ταυτότητας

  8. Πιστοποιητικό διαγραφής (εάν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή)

3 weeks ago. 11:56:05, 13-11-2023.