Ελληνικά

Ανακοίνωση δήλωσης επιπλέον επιλογών

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις επιπλέον κατ’ εκλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, θα γίνονται δεκτές από 8/11/2023 μέχρι 15/11/2023 (συνολικά μπορούν να δηλωθούν μέχρι 2 επιπλέον επιλογές).

Οι δηλώσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο mmilisi@civil.ntua.gr, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο.

3 weeks, 4 days ago. 14:42:23, 08-11-2023.