Ελληνικά

Οι εξετάσεις 7/2/2023

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, ότι οι προγραμματισμένες για αύριο 7/2/2023 εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά, εκτός από την εξέταση του μαθήματος "Θεμελιώσεις", η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 8:30 π.μ, και η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής και στη πλατφόρμα HELIOS.

1 month, 1 week ago. 18:21:23, 06-2-2023.