Ελληνικά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτορικές σπουδές περιόδου Σεπτεμβρίου 2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για διδακτορικές σπουδές στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με την συνημμένη Πρόσκληση

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά και να υποβληθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: ekponisi_diatrivis@civil.ntua.gr

  1. Εντυπη συμπληρωμένη αίτηση (στα ελληνικά). Η ίδια αίτηση μπορεί εναλλακτικά να υποβληθεί και στα αγγλικά.

  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

  3. Αντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου

  4. Αντίγραφο πρώτου πτυχίου (Δίπλωμα)

  5. Αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας πρώτου πτυχίου

  6. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος (εφόσον υφίσταται)

  7. Αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακού διπλώματος (εφόσον υφίσταται)

  8. Αντίγραφα διπλωμάτων ξένων γλωσσών (εφόσον υφίστανται)

  9. Δύο συστατικές επιστολές

  10. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Για διευκρινίσεις απευθυνθείτε στην κα Μ. Πάλλη τηλ. 210 772 3459

2 months, 1 week ago. 13:07:16, 24-7-2023.