Ελληνικά

Εγγραφές πρωτοετών ακαδ. έτους 2023-24

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές ακαδ. έτους 2023-24:

• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ

• ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ

• ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2022

• ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2021

• ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2022

• ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2021

• ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

• ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Να αποστείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση egrafesprotoeton@civil.ntua.gr από 18/9/2023 έως 27/9/2023 τα κάτωθι δικαιολογητικά.

• Πιστοποιητικό γέννησης (εκτύπωση από https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia)

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δεν απαιτείται επικύρωση)

• Βεβαίωση ΑΜΚΑ (εκτύπωση από το: https://www.amka.gr/AMKAGR/)

• Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας (σε .jpeg)

• Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (δεν απαιτείται επικύρωση)

• Αντίγραφο της αίτησης εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ με υπογραφή.

• Πιστοποιητικό διαγραφής (για τις περιπτώσεις που απαιτείται)

• Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, από την αρμόδια Επταμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου (για τις περιπτώσεις που απαιτείται)

Έντυπο δήλωσης μαθημάτων

Υπεύθυνη δήλωση

Φόρμα συναίνεσης

Αίτηση για απαλλαγή από ξένη γλώσσα

• Φωτοτυπία πτυχίου ξένης γλώσσας

2 weeks, 5 days ago. 12:35:05, 13-9-2023.