Ελληνικά

Μεταφορά Θέσεων Φοίτησης Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για μεταφορά θέσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 143458/Ζ1/16-9-2015 «Μεταφορά Θέσεων Φοίτησης Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 να στείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους στο mail meteggrafes@civil.ntua.gr στην Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών από 15/09/2023 έως 15/10/2023.

Η αίτηση (βλ. συνημμένο) τους θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό σπουδών του Τμήματος φοίτησης τους και από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετούν, ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ύλην αρμόδιο όργανο.

2 weeks, 4 days ago. 12:54:03, 14-9-2023.