Ελληνικά

Προστασία από ιώσεις

Εξαιτίας της έξαρσης των εποχιακών ιώσεων, συνιστάται η σχολαστική τήρηση των μέτρων προσωπικής υγιεινής, (αποφυγή συγχρωτισμού κατά το δυνατόν, σχολαστικό πλύσιμο χεριών, χρήση μάσκας κ.λ.π.) τόσο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, όσο και κατά την διάρκεια της εξεταστικής.

1 month, 3 weeks ago. 13:28:35, 08-1-2024.