Ελληνικά

Βραβεία Ιδρύματος Χωραφά

Ανακοινώνεται στους Υποψήφιους Διδάκτορες και Διδάκτορες της Σχολής η συνημμένη ανακοίνωση, σχετικά με τη χορήγηση βραβείων Χωραφά.

Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση metaptihiako@civil.ntua.gr μέχρι τις 4.4.2024.

1 month ago. 14:52:13, 21-3-2024.