Ελληνικά

Registrar's Annoucements

2014-9-15 16:43
Σίτιση Πρωτοετών
2014-9-09 17:45
Εγγραφές Πρωτοετών Ακ. Έτους 2014-15
2014-7-15 15:49
Επιστροφή Υλικού στις Γεωδαιτικές Εφαρμογές
2014-7-09 20:24
Εξέταση Διδακτορικής Διατριβής
2014-7-09 02:41
Ορθή επανάληψη: 21η Διεθνή Φοιτητική Ολυμπιάδα
2014-7-03 14:06
Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής
2014-7-03 14:05
Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής
2014-5-08 00:17
Ανακοίνωση για το Job Fair Athens 2014 που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Ε.Μ.Π.
2014-3-06 16:22
Στεγαστικό Επίδομα
2014-2-28 10:15
Διανομή Σχεδιαστικού υλικού
2014-2-24 12:04
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
2014-2-11 15:30
Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα
2014-2-07 16:44
Στρατεύσιμοι Κλάσης 2017
2014-1-17 13:12
Παραλαβή πιστοποιητικών Στρατολογίας πρωτοετών φοιτητών
2014-1-12 14:41
Έκδοση πιστοποιητικών Στρατολογίας πρωτοετών φοιτητών
2014-1-08 11:52
Υποτροφίες για την Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας
2014-1-08 11:49
Ενημέρωση για μειωμένο εισητήριο
2014-1-07 20:26
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014
2014-1-07 12:30
Παραλαβή βεβαιώσεων σπουδών πρωτοετών φοιτητών
2014-1-07 12:09
Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές
2013-12-16 17:17
Στοιχεία Φιλοσοφίας και Θεωρία Γνώσεων
2013-9-02 16:48
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
2013-7-11 16:28
Ενημέρωση για άτομα με αναπηρία
2013-5-30 14:37
Διάκριση Φοιτητών Σχολής Π.Μ. ΕΜΠ
2013-5-29 16:46
Διεθνής Διάκριση Φοιτητή Σχολής Π.Μ. ΕΜΠ
2013-5-27 17:22
Επιλογή-εισδοχή παλαιών φοιτ. στις Νέες Εστίες
2013-5-23 17:56
Επιστημονικές εκδ. της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
2013-5-20 17:01
Μείωση κομίστρου στις υπεραστικές μετακινήσεις
2013-3-29 12:54
Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα
2013-3-11 16:24
Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα
2013-3-06 14:09
Διαδικασία & δικαιολογητικά στεγαστικού επιδ.
2013-2-21 16:14
Φοιτητικός διαγωνισμός SEEMOUS 2013
2013-2-06 13:02
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
2013-1-31 13:18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
2013-1-16 15:42
Tempus Αναζήτηση εταίρων
2013-1-16 15:10
Πρόγραμμα Erasmus Mundus
2013-1-11 16:38
Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατεύσιμων Κλάσης 2016
2012-10-31 16:35
Κάρτα Σίτισης Πρωτοετών Φοιτητών
2012-10-31 14:11
Παράταση Ισχύος Καρτών Σίτισης
2012-10-29 15:46
Παραλαβή Κάρτας Σίτισης