Κωνσταντίνος Συρμακέζης Ομότιμος Kαθηγητής

Κωνσταντίνος Συρμακέζης

Τομέας Δομοστατικής

email: isaarsyr@central.ntua.gr
γραφείο:
Department of Structural Engineering, Laboratory of Structural Analysis and Antiseismic Research, National Technical University of Athens