01-11-2016

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Περιστατικό αντιγραφής στην εξεταστική Ιουνίου 2016.
  2. Περιστατικό αντιγραφής σε διπλωματική εργασία.
  3. Άλλα επείγοντα θέματα.

Συνημμένα αρχεία

πριν από 11 μήνες, 3 βδομάδες.